گزارش تصویری از صبحگاه مشترک دانشجویان دانشگاه های نیرو های مسلح گرامیداشت هفته نیروی انتظامی با حضور معاون هماهنگ کننده ناجا