گزارش تصویری از حضور فرمانده مرزبانی ناجا در نمایش اقتدار و آرامش دریابانی استان هرمزگان