گزارش تصویری از افتتاح آزمایشگاه و مرکز تحقیقات ژنتیک ناجا