گزارش تصویری حضور جانشین فرمانده ناجا در مرز خسروی