گزارش تصویری از اکیپ سیار امداد رسانی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا به کارکنان و زائران اربعین حسینی (ع)