گزارش تصویری از انجام عملیات مردم یاری یگان های ویژه ناجا در نقطه صفر مرزی مهران