گزارش تصویری بازدید معاون هماهنگ کننده ناجا از مرز خسروی