گزارش تصویری حضور پرشور زائران در مرز خسروی و خدمات رسانی پلیس به آنها