گزارش تصویری عیادت فرمانده ناجا از همکاران حادثه دیده در ماموریت اربعین