گزارش تصویری از اجتماع بزرگ هیئت های عزاداری مردم و نیروهای مسلح به مناسبت روز بیست هشتم ماه صفر به میزبانی ناجا