گزارش تصویری از امداد رسانی پلیس مازندران به شهروندان گرفتار در سیلاب