گزارش تصویری از یکمین سالگرد شهید شاخص «سید نورخدا موسوی» در خرم آباد